Záruční podmínky

Záruka na použité zboží dle nového občanského zákoníku

   Na POUŽITÉ zboží se záruka dle zákona nevztahuje, avšak platí Práva z odpovědnosti za vady věci (skrytá závada v okamžiku prodeje) po dobu 12 měsíců od data prodeje. Odpovědnost za vady věci u použitého zboží, se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a opotřebením. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

   Konkrétně dle § 2167 a § 2165 není kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Dále dle §2171 - Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

   Plně chápeme, že tato zákonná formulace docela znevýodňuje spotřebitele při uplatňování záruky u použitého zboží, proto jsme v rámci naší firmy zavedli další záruku, a to záruku na funkčnost.

 

Záruka na funkčnost

   Záruka na funkčnost je záruka poskytovaná naší firmou nad rámec našich zákonných povinností. Do této záruky spadají veškeré vady výrobku, které objevíte do 14 dní od koupě mobilu. Tímto je ošetřena doba, kdy vada vznikla po dobu užívání prvním majitelem. Při zavedení této záruky máte naprostou jistotu, že přebíráte 100% funkční zboží. 
Konkrétní příklad: Koupíte si použitý mobil, ale až po týdnu zjistíte, že nefunguje bluetooth připojení. Přinesete nám jej tedy na reklamaci a náš technik zjistí přítomnost kapaliny v mobilu. Na tento případ již nelze uplatnit občanský zákoník, neboť se nejedná o vadu z výroby, ale o vadu, kterou způsobil předchozí uživatel. V tomto případě vás chrání naše nadstandardní záruka, která zahrnuje veškerou funkčnost mobilu. Není důležité, zda poruchu způsobil předcházející majitel, nebo byla v mobilu již z výroby a projevila se až nyní. Mobil Vám zdarma opravíme a pokud nebude v našich silách jej opravit, tak Vám jej vyměníme za jiný.